Kdo jsem

 

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

V roce 1993 dokončil Andrej Sukop studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Atestoval v oboru chirurgie a plastická chirurgie, protože to je část medicíny, která ho dlouhodobě zajímala a její možnosti ho přitahovaly. A přitahují ho dosud. V současné době už jako profesora plastické chirurgie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Věnuje se celému spektru plastické chirurgie, která je zatím stále vnímána jen jako estetická medicína, přestože většinou jde o rekonstrukční výkony. Specializuje se na chirurgii ruky, vrozené vývojové vady končetin, rekonstrukce prsů, mikrochirurgickou techniku a další zákroky.

Od roku 2015 působí jako přednosta Kliniky plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Kromě toho vede svou soukromou praxi a přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Účastní se domácích i zahraničních lékařských kongresů, jako řečník i posluchač. Napsal celou řadu odborných článků, které jsou publikovány v českých a cizojazyčných časopisech a sbornících. Od roku 2019 je předsedou Společnosti plastické chirurgie.

Zahraniční zkušenosti

„Povolání lékaře je jedna velká humanitární mise.“

Před několika lety přijal Andrej Sukop nabídku zdravotně humanitárního projektu MEDEVAC. Od té doby absolvoval několik zahraničních misí ve válečných oblastech Středního východu. V Jordánsku byl členem lékařského týmu, který operoval děti a dospělé s vrozenými vadami obličeje a končetin, věnoval se také řešením popálenin a běžných diagnóz, které se léčí v rámci oboru plastická chirurgie.

Myslí si, že je nákladné a zbytečné převážet pacienty k nám, pokud jsme schopni pomoct jim v jejich zemích. Rád by proto pokračoval v práci v humanitárních misích – nejen že může pomáhat lidem zasaženým válkami nebo přírodními katastrofami, ale získané zkušenosti přiveze domů, kde je uplatní u svých pacientů.

Přístup k pacientům

„Při pohledu na úspěšně vyléčené pacienty vím, proč svou práci dělám.“

Plastická chirurgie je někdy označována jako psychochirurgie. Lékař musí velmi dobře cítit, jak jeho pacient reaguje. Musí umět převzít zodpovědnost, být samostatný a rozhodný, být schopen vést operační tým a zároveň být členem týmu, musí mít smysl pro pořádek a přesnost.

Andrej Sukop prožívá radost společně s pacienty, když vidí, jak rychle se mu podařilo vrátit je zpátky do života. Většina z nich mu předá velké množství pozitivní energie, která se nedá koupit. Naučil se ji nejen přijímat, ale i rozdávat – odměnou je mu spokojenost a životní harmonie. Ví, že to nejsou jen slova.

Praxe a odbornost

 • Od roku 2019 – profesor plastické chirurgie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Od roku 2015 – přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Od roku 2005 – vedoucí lékař plastické chirurgie na Klinice laserové a estetické dermatologie a plastické chirurgie LaserPlastic
 • 2014‒2019 – docent plastické chirurgie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 2004-2014 – odborný asistent 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • 2009–2014 – vedoucí lékař lůžkového oddělení – Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • 1996–2009 – vedoucí lékař operačních sálů – Klinika plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • 1993–1996 – sekundární lékař chirurgického oddělení v Brandýse nad Labem

Profesionální profil a specializace

 • Chirurgie ruky (mikrochirurgie, replantační chirurgie, rekonstrukce)
 • Traumatologie ruky a obličeje
 • Vrozené vývojové vady obličeje, ruky, hrudníku, genitálu
 • Uzávěry defektů (kožní transplantace, lalokové posuny, volné přenosy tkání mikrochirurgickou technikou)
 • Rekonstrukce a chirurgie prsu
 • Onkochirurgie se specializací na děti
 • Kosmetická chirurgie (celé spektrum)
 • Držitel osvědčení o způsobilosti podle § 17 zákona č. 246/1992 Sb., vydané Ústřední komisí pro ochranu zvířat, na základě absolvování kvalifikační přípravy a složení zkoušky
 • Certifikát pro odbornou způsobilost v estetické chirurgii
 • Certifikát se specializací na DRG systém a MKN klasifikaci
 • Certifikát pro práci s lasery
 • Licence České lékařské komory: vedoucí lékař – primář pro obor plastická chirurgie
 • Oponent Interní grantové agentury ČR (IGA)
 • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie se zvláštní specializací plastická chirurgie
 • Školitel PDSB Experimentální chirurgie – oborové rady 1. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 • Školitel na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Subkatedry plastické chirurgie
 • Recenzent časopisu Aesthetic Plastic Surgery
 • Recenzent Časopisu LKS (odborný recenzovaný měsíčník České stomatologické komory)

Odborné stáže a kongresy

Během odborných stáží měl Andrej Sukop možnost pracovat na špičkových pracovištích v oborech neurochirurgie a kardiochirurgie. V počátcích své kariéry se zúčastnil stáže na plastické chirurgii, kde asistoval operaci pod mikroskopem. To ovlivnilo jeho další kvalifikační vývoj a směr, kterým se vydal. O rok později byl vypsán konkurz na plastickou chirurgii ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a bylo rozhodnuto.

 • Česká republika-Hluboká nad Vltavou: IV. Castle Beauty Conference (29.7.2019) Scientific Course on Techniques in Bodycontouring, Dr. Joao Erfon Almeida Ramos, Joachim Graf von Finckenstein, Klaus Ueberreiter
 • Česká republika-Praha: 3rd Perfect Clinic Event of Aesthetioc Surgery and Corrective Dermatology, Rhinoplasty, Dr. Enrico Robotti, 18.5.2019
 • Polsko - Polanica Zdrój, First Visegrád Plastic Surgery Conference (28.2.-2.3. 2019)
 • USA – Miami (2018)
 • USA – Orlando (2017)
 • Kostarika – San José /2016/
 • Japonsko – Kyoto /2016/
 • Dolan Park Hospital, Birmingham, Velká Britanie, Live Surgery Training pod vedením prof. Marcose Sforzy /2016/
 • Itálie – Bergamo /2016/
 • Chorvatsko – Dubrovník /2016/
 • Řecko - Athény, Live Surgery Training pod vedením ass.prof. Denise Hammonda /11/2015/
 • USA, Charlottesville (2014)
 • Maďarsko, Budapešť (2014)
 • Chile, Santiago de Chile (2013)
 • Tchaj-wan, Chang Gung Memorial Hospital, Fellowship prof. Fu-Chen Wei, prof. David C.C. Chan - mikrochirurgie, (22. 10. ‒ 5. 11. 2012)
 • Švýcarsko, Ženeva (2012)
 • Itálie, Řím (2012)
 • Česká republika, Plzeň (2012)
 • Tchaj-wan, Chang Gung Memorial Hospital (2011)
 • Kanada, Vancouver (2011)
 • Švédsko, Stockholm (2011)
 • USA, Dallas (2011)
 • USA, San Francisco (2010)
 • Švédsko, Stockholm (2010)
 • Švédsko, Stockholm (2009)
 • Austrálie, Melbourne (2008)
 • Velká Británie, Londýn (2007)
 • Rakousko, Vídeň (2006)
 • Sýrie, Latákie (2004)
 • Rusko, Sankt Petěrburg (2004)
 • Česká republika, Brno, prof. J. Veselý, mikrochirurgie (2000)
 • USA, San Diego (1998)
 • Nizozemsko, Antverpy (1990)

Členství v odborných společnostech a certifikáty

 • Předseda České společnosti plastické chirurgie (od roku 2019)
 • Místopředseda Společnosti estetické chirurgie ČLS J. E. Purkyně (od roku 2017)
 • ISAP (International Society of Aestetic Plastic Surgery)
 • ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic of Aesthetic Plastic Surgery)
 • IPRAS (International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
 • Společnost plastické chirurgie ČLS J. E. Purkyně
 • Společnost chirurgie ruky ČLS J. E. Purkyně (v roce 2014 ve výboru společnosti)
 • Společnost estetické chirurgie ČLS J. E. Purkyně
 • Společnost rehabilitace ruky ČLS J. E. Purkyně (v letech 2012‒2014 ve výboru společnosti)
 • Společnost terapie ruky ČLS J. E. Purkyně (v letech 2014‒2020 ve výboru společnosti)

web-levne.com